Profil
PhilHarmonia Octet vznikl z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit soubor z nejlepších českých hráčů současnosti, který by konfrontoval domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy. Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a posunutí stávajícího interpretačního standardu. Členové souboru jsou laureáty mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členy předních českých orchestrů. Zároveň se každý z nich cíleně věnuje sólové hře, což je příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu.
 
Název souboru lze chápat dvojím způsobem: Původním významem slova „filharmonie“ - záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu.
 
Repertoárový záběr PhilHarmonia Octetu sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči v průběhu čtyř století, tedy od 2. poloviny 18. století do počátku 3. tisíciletí.
 

Členové PhilHarmonia Octetu:

 
Vilém Veverka, Monika Boušková – hoboje
Irvin Venyš, Karel Dohnal – klarinety
Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta – lesní rohy
Václav Vonášek, Martin Petrák – fagoty